Nội quy và Bảo mật

Chịu trách nhiệm về nội dung của Website này:

Beiersdorf AG

Corporate Communications
Unnastraße 48
D-20245 Hamburg
Tel: +49 (40) 4909-0
Fax: +49 (40) 4909-3434


Đại diện:

  • Stefan De Loecker (Chairman of the Executive Board)
  • Ralph Gusko 
  • Thomas Ingelfinger
  • Zhengrong Liu
  • Asim Naseer
  • Dessi Temperley
  • Vincent Warney 

 
Địa chỉ như đã nêu ở trên.

Chairperson of the Supervisory Board: Prof. Dr. Reinhard Pöllath 

All brands marked with ® are registered trademarks of Beiersdorf AG 

Commercial Register / Reg. No.: Commercial Register Hamburg, HRB 1787 

VAT Identification No.: DE 118 513 961


Địa chỉ như đã nêu ở trên.
Địa chỉ như đã nêu ở trên.