Điều kiện sử dụng

1. Dữ liệu cá nhân

Xin lưu ý Chính sách hợp pháp của chúng tôi về các câu hỏi bảo mật dữ liệu.

 

2. Nội dung

Các tài liệu như hình ảnh, hình ảnh, đồ họa, biểu tượng, video, phim, các tệp âm thanh và văn bản ("tài liệu") được sử dụng trên trang web www.nivea.com.vn ("trang web"). Tài liệu là tài sản của Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20245 Hamburg ("Beiersdorf") và được bảo vệ theo các quy định của luật bản quyền, luật nhãn hiệu và luật thiết kế và dựa trên các quyền cá nhân hiện có theo luật pháp Đức và quốc tế. Bất kỳ việc sử dụng tài liệu ngoài các mục đích thuần túy sẽ yêu cầu sự chấp thuận trước bằng văn bản của Beiersdorf. Tương tự sẽ áp dụng cho bất kỳ sự thay đổi nào của tài liệu, đặc biệt là bản dịch hoặc bất kỳ hình thức xử lý nào khác, và bất kỳ tài liệu nào được chuyển đi. Nếu tài liệu được cung cấp rõ ràng để tải xuống trên trang web (ví dụ như trong Trung tâm Truyền thông), các điều khoản và điều kiện sử dụng đặc biệt được nêu chi tiết sẽ được áp dụng.

 

3. Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Nếu người dùng tải xuống tài liệu hoặc sử dụng nó dưới bất kỳ hình thức nào khác, điều này được thực hiện theo rủi ro của người dùng. Beiersdorf sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho người sử dụng phát sinh trong vấn đề này, đặc biệt khi điều này liên quan đến dữ liệu, phần cứng hoặc phần mềm. Trách nhiệm đối với ý định và sự sơ suất thô sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều này. Beiersdorf sẽ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ vi phạm nào đối với các quyền của bên thứ ba.

Thông tin trên trang web này đã được biên soạn và kiểm tra cẩn thận. Beiersdorf không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính chính xác, cập nhật và đầy đủ. Trang web này phục vụ cho mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không thay thế bất kỳ lời khuyên y tế hoặc chuyên gia nào.

 

4. Xếp hạng và đánh giá 

Người dùng đăng ký có cơ hội đánh giá nội dung của trang web liên quan đến sản phẩm, luồng công việc hoặc các khía cạnh khác. Nếu người dùng đưa ra xếp hạng, anh ta hoặc cô ta trao cho Beiersdorf quyền sử dụng xếp hạng ở bất cứ đâu và trong một khoảng thời gian không giới hạn. Beiersdorf có thể xuất bản và phân phối xếp hạng đến mức không giới hạn, nghĩa là trong tất cả các hình thức sử dụng và phương tiện truyền thông, trực tuyến và ngoại tuyến. Ngoài ra, Beiersdorf sẽ được rút ngắn xếp hạng. Nếu người dùng đưa ra tên của họ khi đưa ra đánh giá, Beiersdorf sẽ có quyền, nhưng không bắt buộc, để chỉ định tên người dùng khi xuất bản xếp loại.

Khi gửi đánh giá và / hoặc bình luận, người dùng cũng đảm bảo rằng họ không cố ý cung cấp đánh giá không chính xác, cũng không đưa ra xếp hạng (a) vi phạm Đạo luật bản quyền của Đức hoặc bất kỳ quyền nào khác của bên thứ ba; (B) vi phạm các quy định pháp luật hoặc các nghị định chính thức; (C) phỉ báng, xúc phạm hoặc phân biệt đối xử đối với cá nhân hoặc công ty; (D) người đó đã nhận được khoản thanh toán hoặc khoản phải trả khác từ bên thứ ba; (E) có chứa thông tin liên quan đến các trang web khác, địa chỉ, địa chỉ e-mail, thông tin liên lạc hoặc số điện thoại; Hoặc (e) chứa virus máy tính,  hoặc các chương trình hoặc tệp tin có thể gây hại cho máy tính. Beiersdorf có quyền xóa bất kỳ xếp hạng nào có nội dung bất hợp pháp, đặc biệt là xếp hạng phân biệt, xếp hạng bạo lực, xếp hạng khiêu dâm, xếp hạng chứa các thư dây chuyền, gửi hàng loạt hoặc các hình thức spam khác hoặc không công bố nội dung như vậy trên trang web.

 

5. Hậu quả pháp lý

Beiersdorf có quyền ngăn chặn quyền truy cập vào khu vực đăng nhập của người dùng nếu người dùng vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng này và / hoặc bất kỳ quy định pháp luật nào. Trong trường hợp đó, việc sử dụng khu vực này không còn được phép nữa và do đó bất kỳ việc sử dụng nào khác là không hợp pháp. Beiersdorf có quyền truy tố việc sử dụng trái phép và bất kỳ hành vi xâm phạm quyền nào, đặc biệt là vi phạm các quyền cá nhân, thương hiệu, thiết kế, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo luật dân sự hoặc hình sự.

Việc vô hiệu hóa các quy định riêng có trong các điều khoản và điều kiện sử dụng này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các điều khoản và điều kiện sử dụng còn lại.

Do những đổi mới kỹ thuật và sửa đổi pháp luật, các điều khoản và điều kiện sử dụng này được sửa đổi theo thời gian, gần đây nhất vào tháng 4 năm 2015. Nếu bạn muốn thông báo cho chúng tôi về bất kỳ vi phạm về quyền trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Beiersdorf AG, Unnastr. 48, D-20245 Hamburg, Đức, Điện thoại. +49 (0) 40 49090.