Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Cơ quan chịu trách nhiệm

Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân theo ban hành của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Liên bang (BDSG) :


Beiersdorf AG
Unnastraße 48
20245 Hamburg
 Điện thoại: +49 (0) 40 4909 7575
 E-Mail: nivea@beiersdorf.com
Mục đích của tuyên bố bảo mật dữ liệu này là cung cấp cho bạn các thông tin liên quan đến việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân (viết tắt là " quyền sử dụng"). Bạn có thể tìm hiểu cách phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo các điều khoản bảo mật dữ liệu hiện hành.

2. Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là thông tin nhận dạng bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail hoặc địa chỉ bưu điện. Beiersdorf không thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn trừ khi bạn cung cấp các dữ liệu đó một cách cụ thể (ví dụ như khi đăng ký nhận bản tin điện tử, tham gia cuộc khảo sát, cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, đặt mẫu hoặc tờ rơi, hoặc yêu cầu thông tin) và đồng ý sử dụng .
Chúng tôi chỉ lưu trữ, sử dụng hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho phù hợp với sự chấp thuận của bạn và trong chừng mực - đối với nội dung và thời gian - cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, ví dụ: Để trả lời các câu hỏi hoặc thắc mắc của bạn, để hoàn thành yêu cầu của bạn hoặc để thông báo cho bạn về kết quả của một cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng.

Để thực hiện việc này, Beiersdorf có thể chuyển dữ liệu cá nhân cho các công ty khác trong nhóm Beiersdorf trên toàn thế giới hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để xử lý dữ liệu thêm. Ví dụ, các nhà cung cấp dịch vụ có thể được ủy thác trong trường hợp vận chuyển hàng hoá, phân phối tài liệu quảng cáo hoặc trong phạm vi các cuộc thi. Beiersdorf yêu cầu các bên này đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và phù hợp với thông báo bảo vệ dữ liệu này.

Bất kỳ việc trao đổi dữ liệu cá nhân nào của bạn, ví dụ như việc chuyển dữ liệu đăng nhập từ các trang web của chúng tôi sang trang web cộng đồng xã hội của bên thứ ba hoặc dịch vụ web như Facebook hoặc Twitter đều yêu cầu sự đồng ý trước của bạn rõ ràng. Beiersdorf đảm bảo sẽ không bán hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi bắt buộc phải thực hiện theo luật pháp hoặc để đáp ứng các yêu cầu có thể cưỡng chế của chính phủ.
  a. Tạo một hồ sơ người dùng dựa trên tài khoản khách hàng NIVEA

   “Tôi đồng ý với hồ sơ người dùng được tạo ra để thiết lập nội dung cá nhân. Tôi đã đọc cam kết bảo mật dữ liệu. Chấp thuận này có thể được thu hồi bất cứ lúc nào. ”*

       *Mẫu thỏa thuận
   Nếu bạn đồng ý với thông tin người dùng đang được tạo bằng cách sử dụng mẫu khai báo được hiển thị trong hộp trên, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn theo các cách sau:
   Là một khách hàng NIVEA đã đăng ký, bạn có cơ hội đặt hàng từ cửa hàng của chúng tôi nhanh hơn và thuận tiện hơn. Khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ thiết lập hồ sơ người dùng cho bạn, trong đó tất cả các hoạt động trước đây và tương lai của bạn trên trang web của chúng tôi sẽ được ghi nhận (tham gia rút thăm trúng thưởng, đăng ký bản tin NIVEA, đơn đặt hàng từ webshop, đăng ký xếp hạng, vân vân) . Hồ sơ người dùng cá nhân của bạn cho chúng tôi cơ hội để có thể cung cấp cho bạn nội dung cá nhân hoá cao liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Các thành phần và nội dung trong hồ sơ người dùng của bạn luôn hiển thị với bạn. Là người dùng đã đăng ký, bạn cũng có thể gửi xếp hạng về sản phẩm của chúng tôi. Về mặt này, chúng tôi sẽ hiển thị tên và xếp hạng bạn đã gửi.
   Nếu chúng tôi muốn sử dụng dữ liệu được lưu trữ trong tài khoản khách hàng của bạn cho các mục đích quảng cáo, chúng tôi sẽ luôn hỏi trước sự chấp thuận bổ sung của bạn một cách rõ ràng (thông qua đăng ký bản tin NIVEA hoặc NIVEA FOR ME, xem bên dưới).

   Nếu bạn không còn quan tâm đến tài khoản khách hàng NIVEA, bạn có thể xóa nó bất cứ lúc nào. Để thực hiện, vui lòng đăng nhập vào tài khoản khách hàng của bạn và thực hiện quá trình xoá đăng ký, hoặc gửi cho chúng tôi sự đồng ý của bạn về việc giữ tài khoản khách hàng (không thông báo) qua e-mail.


   b.  
   Bản tin NIVEA

   “Tôi đồng ý nhận bản tin NIVEA. Tôi đã đọc cam kết bảo mật dữ liệu. Sự đồng ý này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. ”*

       *Mẫu thỏa thuận

   Nếu bạn đã đăng ký bản tin NIVEA và đã đồng ý với tờ khai được trình bày ở trên, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn theo các cách sau:
    
   Bản tin NIVEA bao gồm tin tức, chương trình ưu đãi và các thông tin khác từ NIVEA hoặc các nhãn hiệu khác của Beiersdorf (ví dụ Labello, 8x4) và Beiersdorf Hautpflege GmbH (gọi tắt là "NIVEA Haus"). Trong bản tin NIVEA, bạn sẽ nhận được quảng cáo đặc trưng về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc mời tham gia chương trình như rút thăm trúng thưởng hoặc thử nghiệm sản phẩm.
   Bằng cách đăng ký nhận bản tin NIVEA, bạn cam kết rằng bạn đồng ý nhận tin tức cá nhân tổng hợp, chương trình ưu đãi và các thông tin khác mà bản tin NIVEA cung cấp, chúng tôi đánh giá cao việc bạn mua và nhấp vào các mẫu trên trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể biên soạn một bản tin được tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu và sở thích của bạn. Thông tin chi tiết của bạn cũng được lưu và sử dụng cho mục đích nghiên cứu thị trường và quảng bá. Những thông tin này, chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn qua e-mail. Cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ sử dụng dữ liệu của bạn để phân tích và nâng cao hiệu quả cho các trang web của chúng tôi.
    Nếu bạn không muốn nhận bản tin NIVEA, bạn có thể chọn không tham gia nhận bản tin bất cứ lúc nào bằng cách hủy đăng ký nhận thư. Để làm điều đó, vui lòng nhấp vào liên kết được bao gồm trong mỗi bản tin. Sau đó, bạn sẽ được thông qua quá trình hủy đăng ký hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi xác nhận hủy nhận thông tin từ bảng tin (thông báo không tham gia) bằng thư điện tử.


   c. NIVEA CỦA TÔI (Chương trình khách hàng thân thiết)
    
   “Tôi đồng ý tham gia vào chương trình NIVEA CỦA TÔI và được nhận tạp chí khách hàng cá nhân, sản phẩm mẫu, ưu đãi đặc biệt và thêm thông tin khác qua thư điện tử và / hoặc qua đường bưu điện. Tôi đã đọc các điều khoản và điều kiện tham gia và cam kết bảo mật dữ liệu. Sự chấp thuận này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. ”*

       *Mẫu thỏa thuận

   Nếu bạn muốn tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết của NIVEA CỦA TÔI và đã đồng ý với mẫu khai báo đã nêu trong bảng trên, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn theo các cách sau:
    
    NIVEA CỦA TÔI được định hướng đặc biệt theo yêu cầu của phụ nữ. Bằng cách tham gia, bạn sẽ nhận được tạp chí khách hàng cá nhân, sản phẩm mẫu và các ưu đãi đặc biệt từ NIVEA và các nhãn hiệu khác của Beiersdorf (ví dụ: Labello, 8x4) và Beiersdorf Hautpflege GmbH ("NIVEA Haus") thường xuyên qua email và / hoặc qua đường bưu điện.
    
    Bằng cách đăng ký, bạn cam kết rằng bạn đồng ý để thông tin của bạn được lưu lại và sử dụng cho mục đích nghiên cứu thị trường và quảng bá. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn quảng cáo cá nhân về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc mời bạn tham gia vào các chương trình như cuộc thi hoặc thử nghiệm sản phẩm. Về nội dung này, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn thông qua những kênh truyền thông mà bạn chỉ định cho chúng tôi dưới sự chấp thuận của bạn để liên lạc, chẳng hạn như qua thư điện tử, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ thư điện tử của bạn. Cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ sử dụng dữ liệu của bạn để phân tích và nâng cao hiệu quả của các trang web của chúng tôi.
    
    Nếu bạn không còn quan tâm đến NIVEA CỦA TÔI, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Để thực hiện, vui lòng đăng nhập vào tài khoản khách hàng của bạn để hủy đăng kí hoặc gửi cho chúng tôi xác nhận hủy tham gia NIVEA CỦA TÔI của bạn (thông báo không tham gia) bằng thư điện tử.

  3. Thời gian lưu trữ dữ liệu của bạn

  Dữ liệu do chúng tôi cung cấp sẽ chỉ được lưu trữ bởi chúng tôi nếu cần thiết để hoàn thành mục đích tương ứng mà bạn đã gửi dữ liệu của bạn cho chúng tôi hoặc để tuân thủ các điều khoản quy định.

  Nếu bạn đã chấp thuận cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích quảng cáo (đăng ký vào bản tin NIVEA hoặc NIVEA FOR ME), chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích đó đến khi bạn thu hồi sự chấp thuận của mình. Việc thu hồi luôn có hiệu lực bất cứ lúc nào trong tương lai. 

  4. Bảo vệ thông tin của bạn khi đặt hàng và thanh toán trong cửa hàng trực tuyến

  Nếu bạn đặt sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi với tư cách là khách hoặc người dùng đã đăng ký, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được truyền đi dưới dạng mã hóa. Việc xử lý thanh toán cũng phù hợp với yêu cầu bảo mật cao nhất. Tất cả dữ liệu truyền được mã hoá, và do đó được bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép của các bên thứ ba. Dữ liệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của bạn sẽ được xử lý và lưu trữ theo các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt nhất trong ngành tín dụng, cụ thể là Tiêu Chuẩn An Toàn Dữ Liệu Thẻ Thanh Toán (viết tắt là "PCI DSS") của Dịch vụ Nhà cung cấp Thanh toán ConCardis GmbH (có trụ sở tại Đức).
   
  Nếu bạn đã quyết định chọn phương thức thanh toán qua PayPal hoặc chuyển khoản ngân hàng trực tiếp, bạn phải cam kết đồng ý với thông tin đơn đặt hàng của bạn được truy cập bởi PayPal (Châu Âu) S.à r.l. Et Cie, S.C.A. (Có văn phòng đăng ký ở Luxembourg) hoặc bởi Sofort AG, (có trụ sở tại Đức) và được xử lý để thanh toán. Các điều khoản bảo mật dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương ứng sẽ được áp dụng.
   
  Nếu bạn đã quyết định sử dụng Giropay làm phương thức thanh toán của mình, bạn phải cam kết rằng bạn đồng ý với dữ liệu IBAN và BIC do bạn nhập vào được gửi tới Giropay GmbH (có trụ sở tại Đức) dưới dạng mã hoá để tiến hành thanh toán. Dữ liệu truyền đi sau đó sẽ được xử lý bởi Giropay GmbH cho mục đích này. Trong trường hợp đó, cam kết về bảo mật dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cũng sẽ được áp dụng.

  5. Giới hạn phát tán dữ liệu

  Khi xử lý yêu cầu của bạn, Beiersdorf có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty trực thuộc khác trong Tập đoàn Beiersdorf hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, cũng như tại các nước Châu Âu bên ngoài EU, hoạt động trên danh nghĩa của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ như vậy có thể được ủy quyền gửi sản phẩm mẫu, phân phát tài liệu quảng cáo hoặc giải quyết tranh chấp hoặc đặt hàng của bạn tại cửa hàng của chúng tôi, ví dụ như vận chuyển hàng hoá. Beiersdorf yêu cầu tất cả các công ty trực thuộc Tập đoàn Beiersdorf và các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài của mình giữ bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với các yêu cầu của chúng tôi và tuân theo cam kết của quyền riêng tư về dữ liệu này cũng như các yêu cầu bắt buộc về xử lý dữ liệu.
   
  Hơn nữa, nếu bạn đặt lịch hẹn với NIVEA Haus trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu của bạn đến công ty con Beiersdorf Hautpflege GmbH, cơ quan vận hành NIVEA Haus theo tiêu chuẩn của cam kết bảo mật dữ liệu này và các quy định pháp luật tương ứng. Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được lưu và sử dụng cho mục đích hẹn của bạn.
   
  Nếu không, chúng tôi không truyền dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn cũng như không bán hoặc cho thuê dữ liệu. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc nếu chúng tôi được yêu cầu trao nó cho các cơ quan có thẩm quyền hoặc các cơ quan tố tụng hình sự.

   

  6. Thông tin được lưu tự động khi bạn truy cập trang web của chúng tôi / Việc sử dụng cookie

  Cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi. Cookie là các đơn vị dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn bằng trình duyệt bạn sử dụng.
  1. COOKIES
  2.  Để tạo thuận lợi cho việc sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi đang sử dụng "cookie ". Cookie là các đơn vị dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn bằng trình duyệt cần thiết để truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu rõ hơn cách trang web của chúng tôi được sử dụng và cho phép các điều hướng được cải thiện. Cookie giúp chúng tôi xác định thông tin, chẳng hạn liệu một trang trên website của chúng tôi đã được xem chưa. Cookie cũng có thể cho chúng tôi biết bạn đã truy cập vào trang web của chúng tôi trước đây chưa hay bạn là khách mới. Các cookie chúng tôi sử dụng không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân dưới bất kì hình thức nào. Nếu bạn không muốn nhận cookie, vui lòng cấu hình trình duyệt Internet của bạn để xoá tất cả các cookie khỏi ổ cứng máy tính, chặn tất cả cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ.

  3. Cookie sử dụng cho quảng cáo trực tuyến 

  4. Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng thông tin thu thập được bằng các cookie từ phân tích hành vi sử dụng của khách truy cập vào các trang web của chúng tôi để hiển thị cho bạn quảng cáo liên quan cho một số sản phẩm trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng người dùng, là bạn, sẽ được lợi từ điều này, bởi vì chúng tôi hiển thị cho bạn quảng cáo hoặc nội dung, dựa trên hành vi sử dụng của bạn, chúng tôi có lý do để cho rằng chúng phù hợp với sở thích của bạn và do đó bạn sẽ ít thấy quảng cáo rải rác ngẫu nhiên hoặc nội dung cụ thể mà bạn không quan tâm.
    
   Chúng tôi là một công ty tự nguyện chịu sự điều chỉnh của Hội đồng Bảo mật Dữ liệu Đức cho Quảng cáo trực tuyến (DDOW). Bạn có thể tìm thấy mã quy tắc tự điều chỉnh áp dụng cho chúng tôi và thông tin thêm tại liên kết này:  www.meine-cookies.org/ddow.html.

  5. Đây là cách bạn có thể ngăn chặn cookie được lưu trữ trên ổ cứng của bạn và / hoặc xóa chúng

  6.  Bạn có thể thiết lập trình duyệt web của bạn theo cách mà cookie không được lưu vào ổ cứng và / hoặc bạn được hỏi mỗi lần cookie yêu cầu lưu trữ. Bạn cũng có thể xóa cookie đã được lưu trữ bất kỳ lúc nào. Bạn có thể tìm hiểu cách tất cả các phương pháp một cách chi tiết từ hướng dẫn sử dụng trình duyệt của bạn. Bạn sẽ được giải thích bằng từ ngữ và hình ảnh cho các trình duyệt web Firefox, Microsoft Internet Explorer và Google Chrome tại liên kết này: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html. Nếu bạn không cho phép cookie được lưu trữ, điều này có thể dẫn đến hạn chế về chức năng trang web của chúng tôi.

  7. Những Cookie được sử dụng bởi chúng tôi

  8. (1) Google Analytics

   Trang web này sử dụng Google Analytics, dịch vụ phân tích web của Google Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng một hình thức cụ thể của "cookie", chính xác là tệp văn bản, được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép phân tích thói quen bạn sử dụng trang web . Thông tin về thói quen bạn sử dụng trang web này do cookie tạo ra thường được chuyển đến máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và lưu trữ tại đó. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng Google Analytics đã được mở rộng trên trang web này bao gồm mã "gat._anonymizeIp ();" để đảm bảo việc ghi lại địa chỉ IP ẩn danh (hay gọi là ẩn IP). Chính bởi IP ẩn danh trên trang web này, địa chỉ IP của bạn được rút ngắn bởi Google trong lãnh thổ của EU và các Hiệp ước liên bang của Cộng đồng Kinh tế châu Âu. Chỉ trong trường hợp ngoại lệ thì địa chỉ IP đầy đủ mới được truyền tới máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và rút ngắn ở đó.
    
    Google thay mặt chúng tôi sử dụng thông tin phân tích thói quen sử dụng trang web để biên soạn các báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ bổ sung liên quan đến việc sử dụng trang web và sử dụng Internet cho nhà điều hành trang web. Địa chỉ IP trình duyệt của bạn chuyển đến Google Analytics không được hợp nhất với dữ liệu khác bởi Google. Bạn có thể ngăn việc lưu trữ các cookie bằng cách thực hiện các thiết lập sử dụng phần mềm trình duyệt, xem Mục 5 c), ở trên. Ngoài ra, bạn có thể ngăn Google không thu thập dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng trang web do cookie tạo ra (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) và xử lý dữ liệu này bằng cách tải và cài đặt chương trình mở rộng có tại liên kết https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các điều khoản sử dụng và bảo vệ dữ liệu tại
   http://www.google.com.vn/analytics/terms/us.html,
   https://www.google.com.vn/analytics/learn/privacy.html?hl=vi hoặc
   http://www.google.com.vn/intl/vi/policies/privacy/

    

   (2) Quảng cáo Google AdWords

   Trang web này sử dụng Google AdWords, dịch vụ phân tích của Google và đo đường tỷ lệ chuyển đổi, là một phần của Google AdWords. Đây là cách hoạt động: Khi bạn nhấp vào một quảng cáo hiển thị bởi Google, Google AdWords lưu trữ một cookie để đo lường tỷ lệ chuyển đổi ("cookie chuyển đổi") trên ổ cứng của máy tính. Các cookie này sẽ mất hiệu lực sau 30 ngày và để không bị nhận dạng cá nhân. Nếu bạn truy cập các trang nhất định trên website của chúng tôi, chúng tôi và Google có thể nhận ra rằng bạn đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển hướng đến trang này.
    
   Thông tin thu được bằng cách sử dụng cookie chuyển đổi phục vụ mục đích tạo thống kê cho khách hàng AdWords sử dụng theo dõi chuyển đổi. Thông qua các thống kê này, chúng tôi phát hiện ra tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo được hiển thị bởi Google và truy cập trang có thẻ theo dõi chuyển đổi.
    
   Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để phân tích dữ liệu từ AdWords và bất kỳ cookie nào từ "DoubleClick" cho mục đích thống kê. Nếu bạn không muốn việc này được thực hiện, bạn có thể hủy kích hoạt bằng Trình Quản lý Tuỳ chọn Quảng cáo (https://www.google.com.vn/settings/u/0/ads?hl=vi).

    Với chức năng tiếp thị lại của Google, chúng tôi tiếp cận người dùng đã truy cập trang web của chúng tôi. Ví dụ như quảng cáo cho các nhóm mục tiêu của chúng tôi, những người đã thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, dựa trên hành vi của người dùng trên các trang web trong mạng quảng cáo của Google ("mạng lưới hiển thị") trong 30 ngày trước và với sự trợ giúp của công cụ tìm kiếm có liên quan đến ngữ cảnh, AdWords xác định những sở thích và tính năng chung nào của người dùng chia sẻ trang web của chúng tôi. Dựa vào thông tin này, sau đó AdWords tìm được khách hàng tiềm năng mới cho các mục đích tiếp thị, có sở thích và đặc điểm tương tự với những người dùng của trang web của chúng tôi. Các mục tiêu theo nhóm cụ thể được tiếp thị lại thông qua việc sử dụng kết hợp các cookie, như cookie Google Analytics và Google DoubleClick cookie. 
    
    Để biết thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện sử dụng và bảo mật dữ liệu liên quan đến Google AdWords, vui lòng truy cập: http://www.google.com.vn/policies/technologies/ads/.

    

   (3) Google DoubleClick

   Chúng tôi sử dụng chức năng Google DoubleClick trên trang web của chúng tôi để đánh giá việc sử dụng trang web để chúng tôi tiện theo dõi, Google và các nhà quảng cáo khác hợp tác với DoubleClick có thể hiển thị các quảng cáo có liên quan đến người dùng. Với mục đích này, một cookie được cài đặt trên ổ cứng của máy tính. Với sự trợ giúp của các cookie như vậy, trình duyệt của bạn sẽ được phân bổ một ID ẩn danh và thông tin về quảng cáo hiển thị trong trình duyệt của bạn và việc truy cập nó được thu thập. Thông tin được tạo ra bởi cookie trên việc sử dụng trang web của bạn thường được chuyển sang máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và lưu ở đó. Dựa trên thông tin được thu thập, các danh mục được yêu thích sẽ phân bổ cho trình duyệt của bạn. Các danh mục này được sử dụng để hiển thị quảng cáo liên quan đến sở thích.
    
   Bên cạnh việc thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn, bạn cũng có thể vĩnh viễn tắt cookie DoubleClick với sự trợ giúp của một chương trình mở rộng (plug-in) của trình duyệt. Với plug-in đó, thiết lập vô hiệu hóa cho trình duyệt này được duy trì, ngay cả khi bạn xóa tất cả cookie. Bạn có thể tải plug-in vô hiệu hóa viễn tại đây.
    
   Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chèn cookie DoubleClick và vì thế dữ liệu sử dụng từ bạn được thu thập, lưu và sử dụng theo cách được mô tả ở trên với mục đích được chỉ định. Hơn nữa, bạn đồng ý dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong các cookie sau khi kết thúc trình duyệt và có thể được truy cập một lần nữa khi bạn truy cập trang web lần tới. Bạn có thể rút lại chấp thuận này bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách xóa cookie DoubleClick và vô hiệu hóa vĩnh viễn nó.

    

    
   (4) Trình quản lý thẻ trợ giúp Optimizely

    Để có thể cung cấp các hiển thị quảng cáo và chức năng lý tưởng, sự phát triển của những tiện ích của chúng tôi dựa trên các thử nghiệm A/B và các phân tích đa biến, được thực hiện với dịch vụ phân tích web Optimizely của Optimizely Inc. Dịch vụ này sử dụng cookie để xác định người sử dụng trình duyệt và phân tích việc sử dụng trang web này. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách Optimizely xử lý dữ liệu của bạn ở đây. Bạn có thể tắt tính năng Optimizely bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn tại http://www.optimizely.com/opt_out, hoặc vào liên kết sau: http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=true. Nếu sau đó bạn muốn kích hoạt lại Optimizely, hãy làm theo liên kết sau: http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=false.

    

   (5) Bunchbox

   Để có thể cung cấp các màn hình hiển thị và các chức năng lý tưởng, sự phát triển của những tiện ích của chúng tôi dựa trên các thử nghiệm A/B và các phân tích đa biến, được thực hiện bằng một công cụ tối ưu hóa trang web "Bunchbox" trong một số trường hợp. Dịch vụ này sử dụng cookie để xác định trình duyệt của khách truy cập và tối ưu hóa việc sử dụng trang web. Bạn có thể hủy kích hoạt theo dõi Bunchbox bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết này: http://www.nivea.de/?_bb_optout=1. Nếu sau đó bạn muốn kích hoạt lại theo dõi Bunchbox, hãy làm theo liên kết sau: http://www.nivea.de/?_bb_optout=0.

  7. Plugin xã hội / tích hợp thông qua Shariff

  Các plugin xã hội ("plug-in") của mạng xã hội được sử dụng trên các trang web của chúng tôi, đặc biệt là nút "Chia sẻ" hoặc "Chia sẻ với bạn bè" của nhà cung cấp "Facebook", có trang facebook.com được điều hành bởi Facebook Inc , 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Hoa Kỳ. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland chịu trách nhiệm về trang web của Đức, facebook.de. Các plug-ins thường được đánh dấu bằng một biểu tượng Facebook. Bên cạnh Facebook, chúng tôi sử dụng các plug-ins từ "Google+" (Nhà cung cấp: Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), "Twitter" (Nhà cung cấp: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) và "Pinterest" (Nhà cung cấp: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).
   
  Vì lý do bảo mật dữ liệu, chúng tôi đã cố tình quyết định không sử dụng plugin trực tiếp của mạng xã hội trên trang web của chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi sử dụng giải pháp "Shariff". Với sự trợ giúp của Shariff, chúng ta có thể tự xác định cho mình khi nào và có được truyền dữ liệu được truyền cho nhà điều hành mạng xã hội tương ứng hay không. Vì lý do này, về cơ bản sẽ không có dữ liệu nào tự động được truyền đến các mạng xã hội như Facebook, Google+, Twitter hoặc Pinterest khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chỉ khi bạn tự kích chuột vào nút tương ứng thì trình duyệt web của bạn sẽ tạo kết nối tới các máy chủ của mạng xã hội tương ứng, tức là bằng cách nhấp vào nút tương ứng (ví dụ: "Bỏ qua", "Chia sẻ" hoặc "Chia sẻ với bạn bè"), bạn đồng ý rằng trình duyệt web của bạn sẽ tạo ra một liên kết đến các máy chủ của các mạng xã hội tương ứng và chuyển dữ liệu sử dụng đến nhà điều hành tương ứng của mạng xã hội.

  Chúng tôi không có ảnh hưởng gì đến tính chất và phạm vi của dữ liệu được thu thập bởi các mạng xã hội. Để biết thêm thông tin về mục đích và phạm vi thu thập và xử lý tiếp và sử dụng dữ liệu của các mạng xã hội tương ứng cũng như các quyền và tùy chọn cài đặt để bảo vệ tính riêng tư của bạn về mặt này, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật dữ liệu của xã hội tương ứng Mạng - cho Facebook, tại http://www.facebook.com/about/privacy/ và http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084. Bạn có thể tìm thêm ghi chú về việc sử dụng dữ liệu theo "Google+" hoặc "Twitter" tại http://www.google.com.vn/intl/vi/policies/privacy/ hoặc http://twitter.com/privacy, và Pinterest tại http://about.pinterest.com/privacy/

  8. Đăng nhập mạng xã hội

   

   Khi đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản khách hàng NIVEA, bạn cũng có tùy chọn tự xác nhận và sau đó đăng ký hoặc đăng nhập vào hồ sơ hiện tại bằng một trong những mạng xã hội sau đây: Facebook, Twitter hoặc Google+.
   
  Với mục đích này, bạn sẽ tìm thấy các biểu tượng tương ứng của các nhà cung cấp tương ứng của các mạng xã hội được trang web của chúng tôi hỗ trợ trên trang đăng ký hoặc trang đăng nhập. Trước khi kết nối với nhà cung cấp được thiết lập, bạn cần phải cam kết rõ ràng rằng bạn đồng ý với quy trình và truyền dữ liệu mô tả dưới đây:
   
  Khi bạn nhấp vào biểu tượng tương ứng, một cửa sổ mới (ứng dụng) sẽ mở ra nơi bạn cần đăng nhập bằng dữ liệu đăng nhập cho mạng xã hội. Sau khi bạn đăng nhập thành công, mạng xã hội sẽ thông báo cho bạn biết dữ liệu (tên và địa chỉ e-mail) nào được truyền cho chúng tôi để xác thực trong phạm vi đăng ký hoặc quá trình đăng nhập. Nếu bạn đã đồng ý với việc truyền dữ liệu này, các mục mà chúng tôi yêu cầu để đăng ký được điền vào với dữ liệu được truyền đi. Dữ liệu chúng tôi yêu cầu đăng ký hoặc đăng nhập là (i) tên của bạn và (ii) địa chỉ e-mail của bạn.

  Chỉ khi bạn đã đồng ý với việc sử dụng của dữ liệu truyền đi và dữ liệu được yêu yêu cầu thì dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ bởi chúng tôi và được sử dụng cho các mục đích được trích dẫn dưới mục 2. Không có liên kết nào giữa tài khoản khách hàng NIVEA được thiết lập với chúng tôi và tài khoản của bạn tại địa chỉ mạng xã hội tương ứng diễn ra thông qua quy trình xác thực.

  Để có thể thực hiện quy trình xác thực cho mục đích đăng ký và đăng nhập, địa chỉ IP của bạn được truyền đến nhà cung cấp tương ứng của mạng xã hội. Chúng tôi không có ảnh hưởng đến mục đích và phạm vi thu thập và xử lý dữ liệu của nhà cung cấp mạng xã hội tương ứng. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, vui lòng đọc chính sách bảo mật dữ liệu của nhà cung cấp tương ứng.

  Chính sách bảo mật dữ liệu Facebook - https://www.facebook.com/about/privacy/

  Chính sách bảo mật dữ liệu của Google+ - http://www.google.com.vn/policies/privacy/

  Chính sách bảo mật dữ liệu Twitter - https://twitter.com/privacy?lang=en

   

  9. Liên lạc, yêu cầu thông tin, thu hồi, ngăn chặn, xóa bỏ

  Về sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể sắp xếp, xoá hay chặn một phần hoặc toàn bộ hoặc yêu cầu thông tin hoặc chỉnh sửa dữ liệu do chúng tôi lưu trữ về cá nhân bạn vào bất kỳ lúc nào và không mất phí. Không cần phải tuân theo một mẫu đơn nhất định. Bạn có thể gửi thư điện tử tới email chúng tôi tại nivea@beiersdorf.com hoặc sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi trên trang web chẳng hạn.

   

  10. Bảo mật dữ liệu

  Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị mất, thay đổi hoặc truy cập bởi bên thứ ba. Các quy trình an toàn mà chúng tôi sử dụng thường xuyên được tăng cường để cập nhập những cải tiến công nghệ.

   

  11. Cập nhật và sửa đổi

  Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật các phần của cam kết bảo mật dữ liệu mà không thông báo trước cho bạn về điều này. Vui lòng luôn kiểm tra bản cam kết về quyền riêng tư của dữ liệu trước khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi để được thông báo về tình trạng mới nhất trong trường hợp có bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật nào. Cập nhật cam kết về quyền riêng tư của dữ liệu: Tháng 10 năm 2015.