Cơ hội nghề nghiệp tại Beiersdorf

Cơ hội nghề nghiệp tại Beiersdorf

Tại NIVEA, chúng tôi luôn tìm kiếm những người có cái nhìn sâu sắc, cống hiến và chuyên môn sẽ đưa chúng tôi đi xa hơn. Những người như bạn!

Cơ hội nghề nghiệp tại Beiersdorf

Cơ hội nghề nghiệp tại Beiersdorf

Tại NIVEA, chúng tôi luôn tìm kiếm những người có cái nhìn sâu sắc, cống hiến và chuyên môn sẽ đưa chúng tôi đi xa hơn. Những người như bạn!

Nhân viên của chúng tôi thích làm việc cho Beiersdorf và tự hào về Công ty, giá trị và thương hiệu của công ty. Hoạt động của họ và sự cam kết thúc đẩy sự phát triển của Beiersdorf.
 
 Chúng tôi khuyến khích làm việc hiệu quả với những nhiệm vụ đầy thách thức và trách nhiệm trải rộng cho phép nhân viên của chúng tôi nâng cao kỹ năng của mình trong mọi lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi mỗi ngày ngay từ đầu.
 
 Không khí làm việc của chúng tôi là sự pha trộn độc đáo của tinh thần chiến thắng và làm việc nhóm - sự hiệu quả và sự thân thiện.
 
 Chúng tôi quan tâm cả hai: thành công lẫn con người.
 
 
 Sự nghiệp của bạn tại BEIERSDORF
 
 Tìm kiếm vị trí tuyển dụng và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn tại Beiersdorf?
 
 
 Vui lòng truy cập www.beiersdorf.vn

 

Nghề nghiệp NIVEA