Cách sử dụng Cookies trên NIVEA.com.vn

Mục đích của chính sách cookie này là thông báo cho bạn về việc sử dụng các tập tin cookie hoặc các công nghệ lưu trữ tương tự (sau đây gọi là" cookie ") trên trang web NIVEA.com.vn của chúng tôi.

 

1. Cookie là gì?

Cookie là các đơn vị dữ liệu nhỏ được lưu trữ bởi trình duyệt của bạn trên thiết bị đầu cuối của bạn để lưu một số thông tin nhất định. Khi bạn tiếp cận trang web của chúng tôi với cùng một thiết bị đầu cuối, thông tin được lưu trữ trong cookie sẽ được trả về trang web của chúng tôi ("Cookie bên thứ nhất") hoặc đến một trang web khác mà cookie này thuộc về ("Cookie bên thứ ba").

Thông qua thông tin được lưu và trả về, trang web sẽ tương ứng nhận ra bạn đã truy cập bằng trình duyệt trên thiết bị trong suốt quá trình sử dụng trang web này. Chúng tôi sử dụng thông tin này nhằm mục đích thiết kế và hiển thị trang web một cách tối ưu phù hợp với sở thích của bạn. Về mặt này, nhờ cookie mới có thể xác định được trong suốt quá trình sử dụng của bạn. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu khi nhận được sự đồng ý của bạn hoặc trường hợp bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ được cung cấp và truy cập bởi bạn.

2. Đồng ý với việc sử dụng cookies

Cookie không hoàn toàn cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ trên trang web của chúng tôi (bạn có thể tìm thêm thông tin về các cookie cơ bản theo số 3.a.) sẽ chỉ được sử dụng sau khi có sự đồng ý của bạn. Một khi bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, điều đó sẽ được hiểu là bạn đồng ý sử dụng cookie sau khi biểu ngữ cookie đã được hiển thị trên trang web.
 
Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cookie bất kỳ lúc nào, bằng cách vô hiệu hoặc kích hoạt các loại cookie riêng lẻ. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách bạn có thể hủy kích hoạt các cookie nói chung trong trình duyệt của mình (nghĩa là bao gồm các cookie cơ bản) theo Điều 4.

3. Các loại Cookie

Tùy thuộc vào mục đích và chức năng, chúng tôi chia nhỏ các cookie thành các loại sau:

(I) Cookie cơ bản
(Ii) Các Cookie chức năng
(Iii) Cookie hiệu năng

 

a. Cookie cơ bản:

Cookie cơ bản là những cookies được yêu cầu để đảm bảo các chức năng để trang web chúng tôi hoạt động như dự định. Các cookie này được chúng tôi sử dụng độc quyền và do đó là "cookie đầu tiên". Điều đó có nghĩa là tất cả thông tin được lưu trữ trong các cookie đều được lưu lại trên trang web của chúng tôi.

Cookie cơ bản được phục vụ cho mục đích sử dụng trang web bạn, ví dụ như để đảm bảo rằng bạn luôn đăng nhập như là một người dùng đã đăng ký khi truy cập vào các trang khác nhau của trang web của chúng tôi và do đó không cần phải nhập dữ liệu đăng ký của bạn mỗi khi bạn truy cập vào một trang mới.

Việc sử dụng các cookie cơ bản trên trang web của chúng tôi là điều có thể nếu không có sự đồng ý của bạn vì lý do này, các cookie cơ bản hoàn toàn không thể được kích hoạt hoặc sẽ bị hủy kích hoạt một cách riêng lẻ. Và cookie hiệu suất, bạn có thể tùy ý tắt cookie này trong trình duyệt bất cứ lúc nào (xem số 4).
 
Các cookie hoàn toàn cần thiết sau đây có thể được sử dụng trên trang web của chúng tôi:

Tên Mô Tả / Mục Đích Thời gian
ASP.NET_Sessionid Cookies này được tạo ra tự động bởi dịch vụ web của chúng tôi và tạo một ID làm việc. Cookies đảm bảo dữ liệu rõ ràng bởi người dùng của website và không mất trong khi người dùng truy cập hoặc sử dụng website. Cookies hết hiệu lực một lần khi khách rời khỏi website. Phiên làm việc
PcLogin yyy Cookie trao đổi thông tin giữa các hệ thống nội bộ khác nhau, được yêu cầu để vận hành website.
Phiên làm việc
cookie-opolicy-session Cookie xác định liệu rằng cookie banner có xuất hiện cho người dùng. Phiên làm việc
Cxp auth xxxx Explicit Cookie này kiểm tra liệu rằng người dùng có đăng nhập với một mật khẩu trong suốt quá trình truy cập. Phiên làm việc
Cxp_auth_xxx Cookie này bảo đảm sau khi đăng nhập, người dùng sẽ được gửi trở lại đúng trang mà anh/chị đã đăng nhập. Phiên làm việc (hoặc 4 tuần)

b. Cookie chức năng

Cookie chức năng cho phép trang web của chúng tôi lưu thông tin đã được ghi nhận từ bạn (chẳng hạn như tên đã đăng ký hoặc sự lựa chọn ngôn ngữ) và dựa trên cung cấp đó, trang web giúp bạn cải thiện trải nghiệm khi sử dụng cũng như cá nhân hóa thông tin dành cho bạn. Các cookie này chỉ thu thập và lưu thông tin ẩn danh, để họ không thể theo dõi các chuyển động của bạn trên các trang web khác.
 
Các cookie chức năng sau đây được sử dụng trên trang web của chúng tôi:

Tên Mô tả / Mục đích Thời gian
DWFirstName Cookie này lưu trữ họ của người dùng, vì vậy anh/chị có thể được chào đón và xuất hiện trên trang web đúng theo từng cá nhân. 24 giờ
DWGender Cookie lưu trữ giới tính người dùng, nếu thông tin đó được cung cấp trong mẫu đăng kí, nhằm truyền tải nội dung thích hợp tương ứng. 24 giờ
DemandwareContactLevel Cookie này xác định trạng thái của người dùng (Mức độ truy cập: khách truy cập mới, khách truy cập trở lại, khách đã đăng kí…) để xác định nội dung và trang con sẽ xuất hiện. 365 ngày


c. Cookie hiệu năng

Cookie hiệu suất thu thập thông tin về cách các trang web của chúng tôi được sử dụng để nâng cao tính hấp dẫn, nội dung và tính năng của chúng. Các cookie như vậy giúp chúng tôi xác định xem các trang phụ của trang web của chúng tôi có được truy cập hay không và loại nội dung nào là mối quan tâm đặc biệt đối với người dùng. Đặc biệt, chúng tôi ghi lại số lần trang được truy cập, số trang con được truy cập, thời gian dành cho trang web của chúng tôi, trình tự các trang truy cập, những từ khóa nào đã mang bạn đến với chúng tôi, quốc gia, khu vực. Nếu có thể áp dụng cho thị xã hoặc thành phố mà từ đó các trang được truy cập, cũng như tỷ lệ các thiết bị đầu cuối di động truy cập các trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng ghi lại các chuyển động, "nhấp chuột" và cuộn theo màn hình, để hiểu những khu vực nào của trang web của chúng tôi là mối quan tâm đặc biệt đối với người dùng. Do đó, chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung trang web của chúng tôi theo yêu cầu của người dùng theo từng mục tiêu và làm sao để tối ưu hóa những thông tin chúng tôi cung cấp cho người dùng. Địa chỉ IP của máy tính của bạn, truyền tải trên nền tảng kỹ thuật, sẽ tự động ẩn danh và không cho phép chúng tôi rút ra bất kỳ kết luận nào về người dùng cá nhân.

Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng thông tin thu được bằng cách sử dụng cookie từ phân tích ẩn danh về hành vi sử dụng của khách truy cập vào các trang web của chúng tôi để hiển thị quảng cáo cụ thể cho một số sản phẩm trên trang web của chúng tôi. Người dùng sẽ được lợi từ điều này, bởi vì chúng tôi hiển thị quảng cáo hoặc nội dung, dựa trên hành vi của người dùng, chúng tôi có lý do để cho rằng phù hợp với sở thích của bạn và do đó bạn thấy ít quảng cáo phân tán ngẫu nhiên hoặc nội dung nhất định có thể khiến bạn quan tâm ít hơn.
 
Chúng tôi như là một công ty đã tự nguyện chịu sự điều chỉnh của Hội đồng Bảo mật Dữ liệu Đức cho Quảng cáo trực tuyến (DDOW). Bạn có thể tìm thấy mã quy tắc tự điều chỉnh áp dụng cho chúng tôi và thông tin thêm tại liên kết này: www.meine-cookies.org/ddow.html.
 
Cookie hiệu suất sau đây được sử dụng trên trang web của chúng tôi:

Tên

Mô tả / Mục đích

Thời gian

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Cookie này nhận diện khách đó đã từng truy cập website chưa. Điều đó cho phép chúng tôi xác định tỉ lệ người dùng mới trên website của chúng tôi.

10 năm

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

Cookie này ghi lại những trang con mà khách truy cập ghé qua trong một lần truy cập. Thông tin này được dùng để phát triển website.

Phiên làm việc

_ga

Cookie này tập hợp thông tin về cách người dùng sử dụng website này, cho mục đích phân tích.

2 năm

_gat

Cookies này giới hạn sự thu thập dữ liệu nếu quá nhiều yêu cầu của người dùng được chấp nhận trên 1 trang. Một số yêu cầu bị khóa và kết quả được dự báo.

10 phút

_gas

Cookie này hỗ trợ theo dõi trong suốt quá trình của một lần truy cập (dùng như là một người hỗ trợ)

Phiên làm việc

_gau

Cookie này hỗ trợ theo dõi người dùng trong mợt khoảng thời gian dài hơn. ( dùng như là một người hỗ trợ).

2 năm

_gat_UA-*

Cookies này giới hạn sự thu thập dữ liệu nếu quá nhiều yêu cầu từ người dùng được gửi đến trên 1 trang. Điều đó đảm bảo tốc độ của website được duy trì, ngay cả khi chạy một chương trình nặng.

10 phút

_dc_gtm_UA-*

Cookie này phục vụ cho mục đích của việc tải lên tập lệnh và đoạn mã cho website.

10 phút

optimizelyBuckets

Cookie này lưu trữ những phiên bản của website, cái được hiển thị cho người dùng trong khu vực của thử nghiệm A/B, để đảm bảo rằng người dùng được cung cấp những trải nghiệm đồng nhất.

10 năm

optimizelyEndUserid

Cookie này mô tả một người dùng cá nhân thông qua tem thời gian và các số tạo ra ngẫu nhiên.

10 năm

OptimizelySegments

Cookie này lưu trữ cách truy cập và dữ liệu của người dùng (Ví dụ: trình duyệt, chiến dịch, thiết bị..)

10 năm

optimizelyPendingLogEvent

Cookie này phục vụ như một ổ nhớ cache tạm thời cho tới khi yêu cầu tối ưu hóa được gửi.

15 giây

optimizelyRedirect

Cookie này lưu trữ URL gốc, những cái đến từ người dùng, để ngăn chặn vòng lặp chuyển hướng.

5 giây

dwac_XXXX

Cookie này được sử dụng cho mục đích phân tích.

Phiên làm việc

_m3Kxxxxxx

Cookie này lưu trữ hành vi nhấp chuột của người dùng trên website, để mà tối ưu hóa website- Ví dụ: Để nhận ra một khu vực quan trọng đối với người dùng và theo đó được nhấp vào rất nhiều.

2 năm

Dwanonymous_xxxx

Cookie chứa một ID kiểm tra rõ ràng để mô tả một người khách hàng, những ai không đăng nhập và những ai đăng nhập lần nữa. Nó được dùng để hiện thị thông tin trong cửa hàng cho khách hàng theo các thiết lập cá nhân.

6 tháng

 

4. Quản lý và xóa tất cả các cookie

Bạn cũng có thể thiết lập trình duyệt web của bạn theo cách mà các cookie thường không được lưu vào thiết bị của bạn và / hoặc bạn được hỏi mỗi lần bạn đồng ý với cookie được kích hoạt hay không. Bạn cũng có thể xóa bất kỳ cookie nào đã được bật lại. Bạn có thể tìm ra cách tất cả các công việc này chi tiết từ chức năng trợ giúp trình duyệt của bạn. Bạn sẽ tìm thấy lời giải thích bằng từ và hình ảnh cho các trình duyệt web Firefox, Microsoft Internet Explorer và Google Chrome tại liên kết này: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.
 
Xin lưu ý rằng thường trường hợp hủy kích hoạt các cookie có thể dẫn đến hạn chế chức năng sử dụng trên trang web của chúng tôi.
 
Trạng thái: Tháng 10 năm 2015.