Dòng ngăn mùi Ngọc Trai
KHÔNG CHỨA CỒN*

DeoPB-Packshot

THỬ NGHIỆM TRÊN CÁNH HOA HỒNG

Cùng thử nghiệm trên cánh hoa hồng giữa lăn ngăn mùi hương thơm nồng và lăn ngăn mùi NIVEA ngọc trai.

DeoPB-S1

Cánh hoa được lăn bởi lăn ngăn mùi hương thơm nồng bị úa vàng do có nhiều cồn hơn. Trong khi đó, cánh hoa được lăn bởi lăn ngăn mùi NIVEA Ngọc Trai vẫn còn tươi.

DÒNG NGĂN MÙI NGỌC TRAI
KHÔNG CHỨA CỒN*

SẢN PHẨM NỔI BẬT

DeoPB-S3